již chystáme další ročník...
afra@tanytany.cz
dance show 2017 opava plakat
dance show 2014 opava 85dance show 2014 opava 55dance show 2014 opava 30

Opavská taneční show 2014

Něco málo o tomto ročníku

Tyto tanečnice jsou zároveň součástí prestižního spolku Orient art club (i má maličkost), který také vystoupil se svým Iskanderani.

Nechyběl ani lechtivý kabaretní tanec s boa. Z opavských tanečních škol – kromě té naší – měli diváci příležitost zhlédnout vystoupení TSK OPAVA s latinsko-americkými tanci nebo step a swing v podání Mirka Spáčila a jeho žáků. Večer uzavřela skupina černošských bubeníků Afrikana, která způsobila velký rozruch už jen svým exotickým vzhledem.

Nesmím opomenout také na naše sponzory, zajistili pěkné dárky do tomboly a upomínkové předměty pro tanečníky.

Mou snahou bylo a je celkovou úroveň akcí zvedat a s tím souvisí i výběr tanečních čísel. Podle zkušeností vím, že je zvykem při pořádání podobných show zařadit do programu vystoupení všech tanečních úrovní pořádající školy.

Tohoto modelu jsem se ale držet nechtěla, proto vystoupily tanečnice zabývající se orientálním tancem minimálně 2-3 roky, vyjma dětí.

Od hostů jsem vyžadovala také určitou taneční zkušenost. Většina z nich tančí i déle než 15 let, i více, tzn.že výše úrovně tance je znatelná.

Přesto jsem se ponaučila ze své chyby : našli se i takoví, kteří tvrdili, že jsou pokročilí a s hrůzou jsem pak zjistila, že s vystupováním nemají pražádné zkušenosti.

Úžasné na všem, co člověk dělá, je ten rozvoj, neustálá možnost jít vpřed, mít na čem pracovat… Každopádně záměr – zvedat celkovou úroveň akce a seznamovat veřejnost s neznámými tanečními styly, byl naplněn.

Zcela plný sál rozradostněných diváků s jiskřičkami v očích je největší odměnou za všechnu tu práci kolem. A že takových diváků nebylo málo! Za to jsem šťastná a děkuji všem, se kterými show ať už jakýmkoli způsobem souvisí… .

Místo, datum a zhodnocení

Sál, Na Rybníčku v Opavě, 26. dubna 2014

A letos (2014) byl kulturní dům Na Rybníčku opět náš! S tím rozdílem, že přibylo účinkujících. Jejich počet se vyšplhal na rekordních 70! 5.ročník naší show jsem po pár letech organizovala ve spolupráci s městem. Respektive s jeho finanční pomocí. I to je důvod, proč jsem si mohla dovolit pozvat hosty z celé naší země, ale i blízkého zahraničí. Akce proběhla v rámci festivalu Další břehy, tentokrát na osudové téma – Sport v umění – Umění ve sportu.

Pozvání přijali moderátor radia Orion Kuba Ohnutek, skupiny Dambra a Galtish, která letos svůj repertoár obohatila o tance se světly (s poi). Duo Asmar Leyla z Přerova osvěžilo večer tancem s ohňovými vějíři. O krásná sólová vystoupení v orientálním duchu se postaraly slovenské profesionální tanečnice Istar a Halka.

Fotografie ze show (autor: Hynek opatřil)

LP 2021 | narozeno 2008 | s láskou tvoří
www.tanytany.czKdo je Hynek?Chcete fotografie?Hynek Opatřil
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram