Informace pro média

Články z internetu a novin:

 

O tanci a jeho historii:

„Žena bez bříška je jako nebe bez hvězd.“ – Arabské přísloví

 

Úvodem o tanci

Umění břišního tance je cestou ke kráse, smyslnosti a naplnění ženství. Jeho prostřednictvím může žena objevit svou vnitřní krásu, vyjádřit povahu, emoce a nezávislost. Žena tancem oslavuje lásku, kterou v sobě cítí a také lásku mateřskou, s níž ochraňuje své děti a pečuje o ně. Tanec ženu naučí pracovat s původní ženskou energií, která ji umožní napojit se na vlastní vnímání a cítění. Vede tak ke spojení duše s tělem.

V rytmu bubnů tanec dovolí odhodit zábrany a stud a pomůže ženám nalézt ztracené sebevědomí. Budete-li se tanci věnovat opravdově, dojdete k pocitu naplnění a novému poznání sebe sama i druhých.

Naše nejstarší dochované fotografie (rok 2008):

Z historie

Břišní tanec vznikl původně jako tanec rodiček ve střední Africe asi 10000 let před Kristem. Název břišní tanec či orientální tanec se začal používat převážně v Americe a Evropě. Označuje dnešní populární styl Středního Východu, který je improvizací a zároveň znovuobnovením klasické techniky starověkého východu od Turecka přes Čínu až po Japonsko.

Jeden z mýtů spojuje vznik a rozšíření břišního tance s migrací Rómů z Indie po Asii a Evropě.
Ve starověkém Egyptě hrál tanec významnou úlohu jak u prostých lidí, tak na panovnickém dvoře. Byl součástí uctívání božstev, náboženských obřadů a významných událostí, jako byly oslavy plodnosti, narození následníka trůnu. Tanec byl spjat také s lidovými slavnostmi, lidé jim vítali nově narozené miminko, slavili svatby nebo zásnuby.

Ženy z prostého lidu tančily běžně na veřejnosti, ženy z vyšších vrstev pouze v harémech. Život v harémech byl pro Západ vzrušujícím tajemstvím, protože vstup do něj byl cizincům zakázán. Představy o harému břišní tanec erotizovaly. Přestože ženy zde tančily především pro své vlastní potěšení a při oslavách zvláštních přiležitostí, muži se snažili zbavit břišní tanec jeho duchovního významu.
Pojďme se tancem společně navrátit k základu ženské duchovnosti a síly …

Zdravotní aspekty břišního tanceBřišní tanec je doporučován jako výjimečná terapeutická metoda pro řešení typicky ženských psychických a fyzických potíží. Podle Hippokrata je zdraví výsledkem vnitřní a vnější rovnováhy.Každý nesoulad harmonii těla a duše narušuje a vede k nemoci.
Břišní tanec (ale i východní bojová umění – nař. Tai-Chi) pomáhá najít střed těla, tzv. haru. Je to místo v těle, kde je uloženo centrum životní energie člověka. Žena, která žije v centru svého těla, je ve svém těle „zabydlená“ a je považována za duševně vyrovnanou.
Tancem se kromě psychického napětí uvolní blokády páteře, zlepší se pohyblivost kloubů, uleví bolesti zad. Velmi účinně břišní tanec odstraňuje menstruační bolesti, zmírňuje klimakterické obtíže a v případě potíží s otěhotněním napomáhá ke snadnějšímu početí. Je ideálním cvičením pro těhotné maminky.
Břišní tanec může ženu provázet po celý život. Pro dívenky je jeho učení zábavou. Rády se převlékají do pestrobarevných kostýmů s cingrlátky a s nadšením se vžívají do role princezen. Tanec rozhýbává celé tělo, proto nehrozí jednostranné zatížení nebo namožení. Naučené taneční pohyby mohou být skvělým základem pro jiné druhy tanců.

Zveme Vaše dcery, vnučky, děti kamarádek a další dívky od 6 do 12 let do našeho dětského kruhu.
Břišní tanec je vhodný také pro dívky v pubertě. Je to období velkých změn a spousta dívek se cítí více zranitelnými a nevěří si. Tanec jim pomůže vyrovnat se s vlastním tělem a najít cestu k přijetí vlastního ženství.
Břišní tanec je ideálním průvodcem i pro ženy zralé, v období menopauzy.V tomto čase by žena měla svému tělu věnovat více pozornosti, ne naopak, jak tomu často bývá. Tanec umožní, aby se každá žena naučila svému tělu důvěřovat, i přes to, že v dnešním světě vládne kult věčného mládí. Taneční pohyby zrychlují krevní oběh, čímž se posílí všechny orgány zasažené hormonálními změnami. Pohyby pánve (ať aktivní nebo pasivní) pomohou řešit inkontinenci.

Nakonec i zralá žena zjistí, že i zkušené ženské tělo má svou zvláštní přitažlivost …